İnstagram fotoğraflarından ilginç bir kesit sunacağız sizlere. Lucas Levitan , Londrada bulunan Brezilyalı bir fotoğrafçı ve illüstratör. Sanatçı olmadan önce sıradan bir yerde ofiste çalışıyordu, beklenmedik ve ani bir olay onun hayatını tamamen değiştirdi – bir tuğla onun önündeki bir binadan düştü. Bu kaza onun yaşam boyu hayallerini düşünmesini sağladı. Böylece işini bırakmaya ve tüm hayatını sanata adamaya karar verdi. Levitan’ın projelerinin en popüler olanı “Fotoğraf Invasion” olarak adlandırılır – sanatçı Instagramdaki fotoğrafların arkasındaki gizli hikayeleri açığa çıkarmak için onlara ufak dokunuşlar yapıp çizimler ekleyerek onları daha eğlenceli bir hale sokar.

Sanatçının hazırladığı en iyi 25 İnstagram Fotoğraflarına göz atalım:

24. 24. “Bu fiş buraya uygun değil!”

https://www.instagram.com/p/BdqNY8qjZ42/

23. 23. “Burada bir acil durum var! Ambulans çağırın..”

https://www.instagram.com/p/BGuNBS0jQ0s/?utm_source=ig_web_copy_link

22. 22. “İşte tuvalet kağıdınız, efendim.”

21. 21. Issız bir adada ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzda:

https://www.instagram.com/p/BBAnj5fDQ1I/?utm_source=ig_web_copy_link

19. 19. Çığlık


18. 18. Bir selfie çekiyorum

15. 15. “Haydi beraber söyleyelim!”

https://www.instagram.com/p/BhL8cqvj9Fg/

13. 13. Deniz battaniyesi

https://www.instagram.com/p/6XIhpVDQ8_/

12. 12. Ev için arıyorum

https://www.instagram.com/p/-V7RNsjQ0D/

11. 11. Yeni bir Godzilla türü

https://www.instagram.com/p/BpKeq0eFcqq/

10. 10. Gerçek bir el yapımı köprü

https://www.instagram.com/p/BdKrEU-D6EV/?utm_source=ig_web_copy_link

9. 9. Plajda kızartma

https://www.instagram.com/p/BLI_oAZAqKS/

6. 6. “Göbek deliğime bakın!”

https://www.instagram.com/p/BjhZqE5DCz-/

5. 5. Pazartesi yaklaşıyor …

https://www.instagram.com/p/BeIQiBHDY_L/

4. 4.yakalandın

https://www.instagram.com/p/Bc4mlZyjsIk/

3. 3. Tam basket!

https://www.instagram.com/p/_1JoZTDQw3/

2. 2. “Uyan!”

https://www.instagram.com/p/-bcBRFDQzG/?utm_source=ig_web_copy_link

2 YORUMLAR

 1. Hеllо! muthisbilgi.com

  Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd prоpоsаl pеrfесtly lеgitimаtе wаy?
  Wе suggеsting а nеw lеgаl mеthоd оf sеnding businеss prоpоsаl thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
  Whеn suсh соmmеrсiаl оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
  аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh fееdbасk Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
  Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
  Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

  This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype FeedbackForm2019
  WhatsApp – +375259112693

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız !
Lütfen isminizi buraya giriniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.